W – prąd zmienny

Ten elektrobęben jest wyposażony w jednofazowy silnik prądu zmiennego.


G – prąd stały

Ten elektrobęben jest wyposażony w silnik prądu stałego. Elektrobębny zasilane prądem stałym mają symbol TM138 i są dostosowane do zasilania 12 lub 24V DC. Maksymalna moc wynosi 0,75 kW.


C – Wykonanie stożkowe

Ten elektrobęben jest wyposażony w płaszcz w kształcie stożka. Stosowane zazwyczaj przy zakrętach przenośników.


CB – Hamulec sprzęgłowy

W przypadku, gdy elektrobęben jest przeznaczony do częstego zatrzymywania i uruchamiania, duża liczba cykli uruchomień, generuje wysokie temperatury z powodu dużego prądu rozruchu. Hamulec sprzęgłowy może rozłączać napęd bez konieczności wyłączania silnika.


R – Hamulec

Ten elektrobęben jest wyposażony w awaryjny hamulec bezpieczeństwa. Hamulec może być dostosowany do różnych napięć zasilania, zależnie od typu elektrobębna.


TM – Elektrobęben (silnik bębnowy)

Skrót TM oznacza elektrobęben (zwany niekiedy silnikiem bębnowym). Skrót KT oznacza bęben zwrotny (nienapędzany).


D – Podwójny silnik

Niekiedy maksymalna moc dostępna w standardowym programie produkcji okazuje się niewystarczająca. Wtedy istnieje możliwość wyposażenia elektrobębna w drugi silnik, podwajając moc napędu przy zachowaniu tej samej średnicy.


Średnica 215

Oznacza przybliżoną wartość średnicy płaszcza elektrobębna. Nie jest to jednak wartość absolutna. Dokładne wymiary urządzeń można znaleźć w katalogach.


A – Kołnierz typu A

W elektrobębnach VdG występują dwa typy kołnierzy. Typ A posiada wysunięcie pod łożyska, idealne w przypadku taśm z prowadzeniem krańcowym. Typ B posiada płaski typ kołnierza. Szczegóły w katalogu.


40 Średnica wału

Jest to średnica wału wyrażona w mm. Szczegółowe rysunki techniczne zawierają kompletne wymiary zarówno końców montażowych jak i poszczególnych sekcji wału.


04 Liczba biegunów

Elektrobębny „GV” są zasilane elektrycznym silnikiem asynchronicznym. Liczba obrotów silnika jest zależna od liczby biegunów statora. Przykładowo 4 biegunowy stator przy częstotliwości 50Hz, wykonuje ok. 1500 obrotów na minutę, a stator dwubiegunowy ok. 3000 obrotów na minutę. Z kolei 8 biegunowy ok. 750 obrotów na minutę.


40 Moc

Moc elektrobębna wyrażona w koniach mechanicznych (HP). Przykładowo 40 oznacza 4 HP co równa się ok. 3kW.


Z – Przekładnia

Oznacza, że na ostatnim etapie, elektrobęben posiada wewnętrzną bieżnię koła zębatego zamiast zewnętrznej.


V – Łożyska

Ten elektrobęben jest wyposażony w łożyska o podwyższonej wytrzymałości po stronie przekładni. Używany w przypadku elektrobębnów o niskiej prędkości obrotowej.


PL2 – Przekładnia

Przy niskich prędkościach oraz wysokich momentach obrotowych, Van der Graaf stosuje wewnętrzne przekładnie planetarne PL2 jest przekładnią dwustopniową, PL3 – trzystopniową, a PL4 czterostopniową.


CR – Uszczelnienie

W celu utrzymania szczelności elektrobębna oraz w trosce o zabezpieczenie przed wilgocią i kurzem lub pyłem, urządzenia VdG posiadają specjalne uszczelniacze. W zależności od potrzeb, uszczelnienia się różnią. Np. UW IP68 to uszczelnienie do zastosowań podwodnych.


TB – Hamulec jednokierunkowy

Ten elektrobęben jest wyposażony w hamulec jednokierunkowy. TBRH – elektrobęben obraca się zgodnie z ruchem wskazówek zegara, TBLH – przeciwnie.